OPEN EUROPE

Associació de Programes Educatius

L’Associació de Programes Educatius “OpenEurope” és una organització sense ànim de lucre amb la seu a Reus (Catalunya, Espanya) que treballa per fer possible que joves i adults que treballen en l’àmbit de la joventut puguin participar en programes europeus. Els projectes i iniciatives de l’Associació “OpenEurope” estan orientats a aconseguir que educadors, professors, estudiants i la comunitat en general s’involucrin en portar a terme programes que busquin l’aprenentatge al llarg de tota una vida. Els nostres programes estan destinats al desenvolupament de les capacitats de comunicació, lideratge i ocupabilitat.

A més, també posem especial atenció en enfortir la capacitat de les organitzacions no governamentals i el voluntariat dedicat a resoldre o apaivagar problemes socials. Ajudem a involucrar tots els membres de la comunitat en les activitats d’aquestes entitats, especialment aquelles relacionades amb la responsabilitat civil, la immigració, la tecnologia al servei de les persones o les smart cities.

OpenEurope està acreditat pel Servei d’Ocupació de Catalunya com un centre d’assesorament, contractacció i formació per coordinar les mobilitats i les pràctiques en empreses d’estudiants de formació professional a nivell local, nacional i internacional.

L’associació coordina les pràctiques, la formació i les mobilitats, tant del personal com dels estudiants de formació professional, en els camps de: turisme, restauració, biologia, audiovisuals, mecànica, accessibilitat, màrqueting, administració i finances, i educació no formal i informal, entre d’altres.

OpenEurope també proporciona formació preparatòria, consultoria i serveis d’assessorament a estudiants de Formació Professional, centres d’enviament i a les empreses d’acollida.

FORMACIÓ

Facilitar oportunitats de formación continuada, ocupació i treball als joves; potenciant l'autoestima i les seves capacitats en la societat europea.

INTERCULTURALITAT

Promoure l'intercanvi d'experiències i coneixements entre representants de cultures diferents, fomentant la solidaritat i el respecte; evitant l'aïllament social i la marginació dels immigrants.

PATRIMONI

Organitzar trobades i xerrades dedicades a fets històrics. Difondre i promoure la llengua i la cultura del país, així como establir ponts de comunicació i intercanvi entre les diverses cultures.

ESPORT

Promoure els hàbits de vida saludable, la pràctica de l'esport entre els grups destinataris i desenvolupar noves metodologies i programes de tecnificació per a la millora contínua.

OpenEurope és el primer i l’únic punt multiplicador qualificat que hi ha a la província de Tarragona de la xarxa europea EURODESK. Aquest és un servei d’informació sobre programes i iniciatives europees en els camps de l’educació, la formació, l’ocupació i la joventut.

En ser punt oficial, OpenEurope té accés a la informació de la xarxa i la dóna a conèixer als joves i a totes les persones que hi estiguin interessades. Ofereix assessorament per a intercanvis entre joves de diferents països europeus, cerca de contactes o possibles socis per a projectes europeus i recomanacions pràctiques per a viatjar als diferents països que integren la xarxa, entre moltes altres qüestions.

L’Associació de Programes Educatius “OpenEurope” és una organització sense ànim de lucre amb la seu a Reus (Catalunya, Espanya) que treballa per fer possible que joves i adults que treballen en l’àmbit de la joventut puguin participar en programes europeus. Els projectes i iniciatives de l’Associació “OpenEurope” estan orientats a aconseguir que educadors, professors, estudiants i la comunitat en general s’involucrin en portar a terme programes que busquin l’aprenentatge al llarg de tota una vida. Els nostres programes estan destinats al desenvolupament de les capacitats de comunicació, lideratge i ocupabilitat.

A més, també posem especial atenció en enfortir la capacitat de les organitzacions no governamentals i el voluntariat dedicat a resoldre o apaivagar problemes socials. Ajudem a involucrar tots els membres de la comunitat en les activitats d’aquestes entitats, especialment aquelles relacionades amb la responsabilitat civil, la immigració, la tecnologia al servei de les persones o les smart cities.

OpenEurope està acreditat pel Servei d’Ocupació de Catalunya com un centre d’assesorament, contractacció i formació per coordinar les mobilitats i les pràctiques en empreses d’estudiants de formació professional a nivell local, nacional i internacional.

L’associació coordina les pràctiques, la formació i les mobilitats, tant del personal com dels estudiants de formació professional, en els camps de: turisme, restauració, biologia, audiovisuals, mecànica, accessibilitat, màrqueting, administració i finances, i educació no formal i informal, entre d’altres.

OpenEurope també proporciona formació preparatòria, consultoria i serveis d’assessorament a estudiants de Formació Professional, centres d’enviament i a les empreses d’acollida.

L’Associació de Programes Educatius “OpenEurope” és una organització sense ànim de lucre amb la seu a Reus (Catalunya, Espanya) que treballa per fer possible que joves i adults que treballen en l’àmbit de la joventut puguin participar en programes europeus. Els projectes i iniciatives de l’Associació “OpenEurope” estan orientats a aconseguir que educadors, professors, estudiants i la comunitat en general s’involucrin en portar a terme programes que busquin l’aprenentatge al llarg de tota una vida. Els nostres programes estan destinats al desenvolupament…

Popular Service

Take a Look Our Unmatched
Consulting Approach