estudis

Qué són les pràctiques a l'estranger?

Les pràctiques a l’estranger són períodes normalment de 6 mesos durant els quals els estudiants apliquen els seus coneixements teòrics a l’experiència laboral.

El poder desenvolupar les habilitats teoriques en altres països augmenta la flexibilitat de treball dels estudiants i obre la ment a noves perspectives i idees sobre la disciplina que han estudiat.

Les beques poden ser utilitzades per acabar els estudis universitaris i/o les practiques a empreses que tenen conveni en el centre educatiu el qual li ha estat concedit una subvenció de la Unió Europea destinada als estudiants amb el perfil que s’adapti a les necessitats de l’empresa.

Tan les beques per cursos teórics sobre qualsevol disciplina, com per les pràctiques que es poden sol·licitar en múltiples empreses, ajuden a desenvolupar habilitats professionals, que avui en dia, moltes empreses i institucions valoren, així com la cooperació, tolerancia i la resolució de problemas, a més a més, de poder millorar un segon idioma.

Què necessites?